Το απόλυτο καπνικό μίγμα!!! Για πρώτη φορά, πολλές ποικιλίες καπνών ενώθηκαν αρμονικά σε μία συνταγή!